INFORMACIJE NA  064 00 50 141

Setva kukuruza i suncokreta

Posle kvalitetno obavljene predsetvene pripreme zemljišta može se pristupiti izvođenju setve.
Setva kukuruza je veoma značajna operacija kojoj se treba posvetiti sa puno pažnje.

Pre svega treba:
- izabrati odgovarajući hibrid za određeno proizvodno područje,
- odrediti željenu gustinu useva u zavisnosti od primenjenih agrotehničkih mera i agroekoloških uslova gajenja
- odrediti vreme i dubinu setve

Setvu kukuruza treba započeti kada se zemljište na dubini setvenog sloja zagreje na 10 - 12 C. Uz povoljnu vlažnost zemljišta omogućava se nicanje za 10-ak dana.
U većem delu našeg proizvodnog područja optimalnom rokom za setvu se smatra period između 10. i 25. aprila. Ispostavilo se da je u nekim područjima setva kukuruza moguća i u prvoj polovini aprila i da je to omogućilo da se postignu visoki prinosi, uz raniju berbu, sa manjim procentom vlage. Međutim, ranija setva nosi i određene rizike s obzirom da postoji opasnost od kasnih prolećnih mrazeva.
 
Setvu suncokreta bi trebalo početi kada temperatura zemljišta dostigne 4 - 5 C, što u našim klimatskim uslovima obično predstavlja kraj marta i početak aprila. Kasnija setva će pomeriti vreme nalivanja i sazrevanja zrna i skratiće dužinu vegetacije što će rezultirati smanjenim prinosima.

U normalnim uslovima vlažnosti površinskog sloja zemljišta dubina setve kukuruza treba da iznosi 5 - 7 cm. Ne treba ga sejati duboko naročito na teškim i hladnim zemljištima. Na lakšim zemljištima dubina može da iznosi 6 - 8 cm. Polaganje semena suncokreta u zemljište trebalo bi izvršiti na dubinu od 4-5 cm.

Visoki prinosi kukuruza i suncokreta se mogu ostvariti samo uz postizanje optimalne gustine tj.optimalnog broja biljaka po jedinici površine. Na proizvodno pogodnijim zemljištima treba planirati veću gustinu useva, gajiti veći broj biljaka pa samim tim postizati veći prinos.

Međuredni razmak treba da iznosi 70 cm dok razmak u redu zavisi od samog hibrida i preporučene gustine i od kvaliteta semena.

Svako smanjenje broja biljaka od optimalnog dovodi dovešće do smanjenja prinosa. Gustina useva jedan od osnovnih preduslova za postizanje visokih i stabilnih prinosa.

DOBAR PRINOS!

počela setva kukuruza

NAJNOVIJE!!!

BLOG

Sajam poljoprivrede AGRA

Sajam poljoprivrede AGRA po 54 put

Ovogodišnji sajam poljoprivrede u organizaciji "Pomurski sejem" održan od 20. do 25. avgusta, nastavio je trend rasta. Mada je Gornja Radgona manje mesto na severu Slovenije, sajmu koji se u njemu organizuje polazi za rukom da svake godine beleži porast posetioca.

opširnije ...

Kupus - zbijenost glavice i kvalitet

Dokazano je da obilno đubrenje azotom bez adekvatne količine lako pristupačnog fosfora i kalijuma u zemljištu dovodi do formiranja slabo zbijenih, rastresitih, slabo čvrstih glavica. Zbijenost glavice kupusa određuje kvalitet.

opširnije ...

servis kombajna

Kvarovi na kombajnima u 2015.

Da se malo okrenemo i opišemo koji su nedostaci i kvarovi uočeni prošle, 2015.godine prilikom pregleda kombajna. Uočeno je dosta stradalih silent blokova, pa je bilo i dosta prekida pregleda dok se taj problem nije rešio...

opširnije ...

crni beli crveni luk

Njegovo visočanstvo LUK

Luk kao osnova mnogih jela – bilo da je sirov, dinstan ili pečen. Teško bi bilo zamisliti bilo koju kuhinju bez njega, jer predstavlja jedan od prirodnih sastojaka koji se najčešće koristi. Luk je dugo vremena poštovan, ne samo zbog ...

opširnije ...

PARTNERI