INFORMACIJE NA  064 00 50 141

Vreme je za kontrolu sejačica pre setve

Polako se približava vreme setve, pa da se malo podsetimo šta je sve potrebno uraditi oko pripreme sejačice za širokoredne kulture kako bi se smanjili zastoji u setvi jer su agrotehnički rokovi jako kratki, a neko možda ima i više kultura da seje.

Poznato nam je da se sejačice dele na mehaničke i pneumatske (misli se na setvene aparate). Dalje se pneumatske dele na one koje rade sa nadpritiskom ( kod nas je poznat predstavnik Becker i Great Plains na kojoj se nećemo zadržavati pošto ih ima samo par komada u Srbiji).
 

Koje rade sa podpritiskom (predstavnika ima mnogo IMT, Monosem, Gaspardo, Mater Macc, Sfoggia, Kuhn, Agria, OLT, .....).

Mehaničkih sejačica je sve manje pa ćemo ih ovog puta preskočiti. Postoje sa horizontalnim setvenim diskom, sa kosim diskom, sa hvatačima .... .
Nešto više da kažemo o predstavniku sejačica koje rade sa nadpritiskom. Princip rada je svima poznat: seme iz sanduka upada u ćelije setvene ploče i vazduh sa nadpritiskom dobijenim pomoću turbine koja se pogoni od priključnog vratila traktora i preko dizne (šobe) izduvava višak semena i ubacuje ga u ćeliju setvene ploče. Prenosnim mehanizmom od oslonih točkova sejalice se preko menjača pogoni setvena ploča i nailaskom na izbijač seme se izbacuje na dno brazdice koju otvara raonik i zagrće se sa zemljom na koju posle nailaze nagazni točkovi sejalice i seme je uloženo na odgovarajuću dubinu i razmak od semena do semena. Naravno to vlasnik bira i podešava.
 

Na čega treba obratiti pažnju

Prvo na kardansko vratilo - da li ima zazora u krstovima kardanskog vratila ( ako ima, treba krstove zameniti - kod pijačnih turskih kardanskih vratila nema igličastih ležaja nego se menja ceo kardan) i proveriti da li se lako izvlače teleskopske cevi - ako ne, treba ih na silu razdvojiti, ošmirglati i podmazati).

Krstovi kardana se podmazuju na osam sati rada. Za podmazivanje koristiti litijumsku mast tvrdoće NLGI 2 ( po pravilu bi trebalo da se koristi litijumska mast NLGI 2 sa dodatkom MoS2 - molibden di sulfid). Sledeće, treba pregledati ozubljenje na vilama kardanskog vratila i ako je ozubljenje potrošeno potrebno je zameniti vile jer havarije mogu da budu gadne.
Ako na vilama nije ispravan osigurač i njega treba zameniti ili kako većina radi, probuši rupu na skroz i postave vijak i navrtku, ali bi to trebalo uraditi ili sa kontra navrtkom ili samoosiguravajućom.
Ako neko montira kardansko vratilo sa nekom sigurnosnom spojnicom spojnica UVEK ide do radne mašine.


 

Turbina i osovina pogona turbine

Uvek pre sezone proverite ležajeve i ako su jako povećani zazori potrebno je zameniti ležajeve i uvek koristiti u C3 varijanti ( sa povećanim unutrašnjim zazorom) jer se ovi ležajevi obrću na velikim brzinama u velikoj prašini i pri velikom opterećenju koje dolazi od remena koji se zateže velikom silom zbog proklizavanja.
Treba proveriti remen da nije oštećen i da nije napukao, da mu ne nedostaju pojedini delovi. Pošto ovaj remen stoji skoro godinu dana nategnut (bar ja još u svojoj praksi nisam sreo vlasnika sejačice da je posle završetka setve otpustio remen) treba ga poprskati sprejom za remenje i to onaj deo koji ide do remenice i nije potrebno remen okupati jer se tada jako lepi i onda ga možete u svinjcu koristiti kao lepak za muve (bilo je i takvih stručnjaka).
Sa ovim sprejom se impregnira remen i povećava se trenje izmedju remena i remenice.
Proveriti zaptivenost turbine, creva cevi i creva do setvenih aparata jer hoće vremenom da postanu porozna i nemamo kvalitetnu setvu.

 

ostatak teksta možete pročitati OVDE

 

sejacice

NAJNOVIJE!!!

BLOG

Sajam poljoprivrede AGRA

Sajam poljoprivrede AGRA po 54 put

Ovogodišnji sajam poljoprivrede u organizaciji "Pomurski sejem" održan od 20. do 25. avgusta, nastavio je trend rasta. Mada je Gornja Radgona manje mesto na severu Slovenije, sajmu koji se u njemu organizuje polazi za rukom da svake godine beleži porast posetioca.

opširnije ...

Kupus - zbijenost glavice i kvalitet

Dokazano je da obilno đubrenje azotom bez adekvatne količine lako pristupačnog fosfora i kalijuma u zemljištu dovodi do formiranja slabo zbijenih, rastresitih, slabo čvrstih glavica. Zbijenost glavice kupusa određuje kvalitet.

opširnije ...

servis kombajna

Kvarovi na kombajnima u 2015.

Da se malo okrenemo i opišemo koji su nedostaci i kvarovi uočeni prošle, 2015.godine prilikom pregleda kombajna. Uočeno je dosta stradalih silent blokova, pa je bilo i dosta prekida pregleda dok se taj problem nije rešio...

opširnije ...

crni beli crveni luk

Njegovo visočanstvo LUK

Luk kao osnova mnogih jela – bilo da je sirov, dinstan ili pečen. Teško bi bilo zamisliti bilo koju kuhinju bez njega, jer predstavlja jedan od prirodnih sastojaka koji se najčešće koristi. Luk je dugo vremena poštovan, ne samo zbog ...

opširnije ...

PARTNERI